Privacy- en Cookieverklaring

Home » Privacy- en Cookieverklaring

PGZ International hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy op het internet. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we uw gegevens die verband houden met uw gebruik van de website https://pgzinternational.com verzamelen en verwerken.

WELKE GEGEVENS VERZAMELT EN VERWERKT PGZ?

Gegevens die u zelf aan PGZ verstrekt
U wordt op verschillende plaatsen op de site uitgenodigd om contact met ons op te nemen door middel van een contactformulier.

Automatisch gegenereerde informatie
PGZ International verzamelt en verwerkt naast de hierboven genoemde gegevens ook automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van de site. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres (nummer van uw computer dat het mogelijk maakt om uw computer te herkennen), het type browser dat u gebruikt, de pagina’s die u bezoekt en “cookies”.

VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKT PGZ UW GEGEVENS?

We verwerken de door u aan ons verstrekte (persoons)gegevens om uw vragen te kunnen beantwoorden alsmede om op uw online verzoeken te kunnen reageren en eventuele problemen op te lossen.

Wij verwerken automatisch gegenereerde informatie om onze site en service verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Nieuwsbrief
Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, gebruiken we uw emailadres om u te informeren over leuke wetenswaardigheden en over speciale aanbiedingen en promoties. De nieuwsbriefinschrijving op onze website is gelinkt met Mailchimp. Lees hier de  privacy policy van Mailchimp. Ook hebben we een verwerkersovereenkomst met hen ondertekend. Als u de nieuwsbrief niet (meer) wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor eenvoudig uitschrijven via de link in de nieuwsbrief.

BEWAARTERMIJNEN

PGZ bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Google Analytics; analytische cookie die websitebezoek meet. Bewaartermijn: 26 maanden
Mailchimp: voor het versturen van nieuwsbrieven. Bewaartermijn zolang geen uitschrijving door deelnemer plaatsvindt.
Contactformulier. Functie: verkrijgen van naam, telefoonnummer en e-mailadres voor contact maken met diegene die het formulier heeft ingevuld. Bewaartermijn: 12 maanden.

AAN WIE VERSTREKT PGZ UW GEGEVENS?

PGZ zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Daarnaast verstrekt PGZ uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw expliciete toestemming.

GEBRUIK VAN COOKIES

Cookies zijn kleine tekst-bestandjes die via jouw bezoek aan een website worden opgeslagen op het apparaat waarmee je de website bekijkt, zodat het apparaat kan worden herkend. Er zijn zowel functionele cookies als cookies om uw webgedrag te analyseren (zie kopje Google Analytics). Meer informatie over het in- en uitschakelen van cookies en het verwijderen ervan, vind je in de instellingen van je browser.

 

Google Analytics
Deze cookies meten het gebruik van onze website. Ze geven ons inzicht in hoe vaak onze website wordt bezocht en welke onderdelen het meest interessant zijn voor bezoekers. Hierdoor kunnen wij de structuur, navigatie en de inhoud van onze website gebruiksvriendelijk voor u te maken. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd, zoals uw IP-adres. Uw gegevens worden niet gedeeld met Google. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Om uw privacy te waarborgen is er een verwerkersovereenkomst getekend met Google.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij het privacy overzicht van Google Analytics https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/. Tevens wijzen we u op de opt-out mogelijkheid voor Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


Embedded video’s

Er kan gebruik worden gemaakt van YouTube video’s. Wij zorgen ervoor dat de Youtube-code geen cookies plaatst. Dit betekent dat YouTube geen informatie over bezoekers van onze website plaatst tot het moment dat ze de video gaan bekijken.

BEVEILIGING

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, en onrechtmatige verwerking zoals diefstal en onbevoegde inzage. Zo versturen wij uw gegevens via een beveiligde (SSL) verbinding en maken we gebruik van twee-staps-verificatie. Dit betekent dat medewerkers naast een wachtwoord ook een unieke veiligheidscode invoeren om in het website systeem in te kunnen loggen.

Uw rechten m.b.t. uw persoonsgegevens.

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

  • u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken;
  • u kunt een overzicht, in een gangbaar formaat, opvragen van de gegevens die we van u verwerken;
  • u kunt een verzoek indienen tot correctie of verwijdering van de gegevens wanneer deze onjuist of niet (meer) relevant zijn.

 

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van u browser.

U kunt uw verzoek sturen via ons speciaal ingerichte contactformulier. Vermeld uw volledige NAW-gegevens en e-mailadres en uw verzoek. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact op met u over uw verzoek.

Heeft u een klacht over hoe we met uw gegevens omgaan, dan horen wij dit graag van u via ons contactformulier, maar u heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

WIJZIGING VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wanneer we deze privacyverklaring op enige wijze veranderen, publiceren we deze wijzigingen op de site.